Ærø - musik og dans

I 1918 besøgte arkivar Hakon Grüner Nielsen og hustruen Ellen Grüner Nielsen Sydfyn, Drejø, Tåsinge og Ærø for at indsamle gamle melodier og dansebeskrivelser. I St. Rise på Ærø traf de musikeren Hans Andersen og hans kone, som kunne huske både dans og musik til Det Blå Flag, 8-tur, Kontra med Mollevit, Drejøbodansen, Gl. Berliner, Den med Gabet og Kongens Have.

I 1970'erne indsamlede pottemager og musiker Christen Knudsen ca. 800 gamle melodier på Ærø. Han besøgte gamle spillemænd og -kvinder, som kunne huske melodier og danse. Fortællinger og melodier fik han optaget på en båndoptager. Ni nodebøger fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fik han også fat i. De indeholdt flest valse og polkaer, men også mazurkaer, hopsa'er og galop'er. 1800-tallets populære danse som les Lanciers, Francaise, Varsoviana, Bøhmerdans, Fandango, Napoleon og la Bateuse var også i nodebøgerne.

Christen Thomsen sendte sit materiale til spillemanden Evald Thomsen, der i 1971 var blevet udnævnt til "statsspillemand" for sit store virke til bevarelse af den danske spillemandsmusik. I 80'erne gav Evald samlingen til Gertrud Weensgaard med ordene: "Se at få noget ud af det her."

I 90'erne har Gertrud Weensgaard og Poul Skaarup sammen med Højby Folkemusiklaug arbejdet med flere af melodierne kombineret med Grüner Nielsens dansebeskrivelser fra 1918. I 1999 udgav Højby Folkemusiklaug støttet af Rudkøbing Kommune og DGI bogen Ærømusik - Pottemager Chr. Knudsens samling, redaktør Gertrud Weensgaard.

Bogen indeholder bl.a. korrespondance mellem Chr. Knudsen og Evald Thomsen, materiale om de mange spillemænd og kvinder fra Ærø, om links dansene, om menuetten på Ærø, 72 noder til forskellige danse som Sæt Over, Drabodansen, Den Dobbelte kæde, Toløgterpolka, Ryste Røv, Links hopsa, 8-tur, Emilies Hjertebanken. Til flere af dansene er der dansebeskrivelser, der er resultatet af Højby Folkemusiklaugs arbejde med dansene. Bogen kan købes hos Gertrud Weensgaard, Mosevænget 5, Sdr. Nærå, 5792 Årslev. Tlf. 4247 2888.