Lauget har eksisteret i over 40 år, men der har været meget stor udskiftning. Odense er en uddannelsesby og mange medlemmer er efter endt uddannelse rejst til andre egne af Danmark. Der er en meget aktiv kerne af 10-15 spillemænd m/k og dansere, der mødes mindst en gang om ugen fra september 2021 på Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej i Odense. Vi har dygtige instruktører og erfarne dansere, der hellere end gerne vil hjælpe nye i gang med at danse. Alle er velkomne alene eller sammen med en dansepartner m/k. Vi søger hele tiden at blive flere.

Vores spillemænd m/k og dansere var alle i det daglige beskæftiget med andre erhverv som lærere, pedel, sekretær, socialarbejdere og mange af os er nu pensionister. Vi er altid glade for nye dansere eller nye spillemænd. Så prøv at dukke op til vores øveaftener eller i Seniorhuset og se om det er noget for dig.

Otte onsdage om året - altid den sidste onsdag i måneden - spiller vi op til bal, når der ikke er corona smittefare. Vi satser på igen at kunne holde vores arrangementer i Frølageret i Kulturmaskinen efter 1 1½ år i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense, der husede os medens coronaen hærgede værst. De sidste par år er det lykkedes for os at få et stigende antal folkedansere til at komme dels ved at annoncere i deres blade, dels ved at vi har spillet for dem til egne arrangementer og så har de efterhånden opdaget, at der var god musik og sjove danse og godt socialt samvær på ballerne i Odense. Vi har dansere fra Fredericia, Kolding og Svendborg, som trofast møder op. Vi er gladest for en aftens forløb, når der møder nye mennesker op, der aldrig har prøvet at danse polka, men som alligevel vover sig ud på gulvet. Entreen til disse arrangementer er gratis og musikerne får en øl eller sodavand for at spille!

Vi har forskellige typer samarbejde med andre laug og folkemusikgrupper på Fyn. Med Svendborg Danse- og Spillemandslaug har vi en fast aftale om, at vi kommer en aften ned til dem og laver et ½ bal og de laver et ½ bal hos os. Det er til gavn for alle parter.

Hver mandag aften i skolernes sommerferie kan I finde os i parken Munke Mose i Odense, hvor vi som et led i Odense Kommunes sommerunderholdning spiller og danser med alle interesserede, danskere og turister. Her gælder samme princip vi arbejder på at udbrede kendskabet til den danske traditionelle spillemandsmusik gennem at folk selv er med til at bruge den i aktiv socialt samvær i dansen. Alle aktive dansere og spillefolk får gratis øl eller sodavand for at danse/spille.

Efter et par år i Rosenbæk Huset, hvor det kneb gevaldigt for publikum at finde stedet, flyttede vi fra 2012 flyttet til Kulturmaskinen med alle baller. Under pandemien har vi haft arrangementer i Seniorhuset i Odense, hvor salen er så stor at der ikke er problemer med at opfylde kvadratmeterkravet. Folkemusikmæssigt har vi fået nogle meget gode danseoplevelser sammen med en masse nye mennesker, der ikke tidligere har været til vores baller. Grupperne har været meget glade for engagementerne, da musikken lever og er bedst, når den bliver brugt i selskab med en masse glade mennesker. Vi har selvfølgelig fået henvendelse fra andre grupper, der spørger, hvorfor vi ikke engagerer dem til at komme og spille til bal. Vi har også fået blod på tanden efter at arrangere flere baller i de næste år.

Spillemandsmusikken til dans skal overleve ind i næste årtusinde. Ved at mange mennesker oplever dansens glæder til levende spillemandsmusik tror vi på, at den også vil gøre det. Den skal ikke kun findes på nogle gamle mørnede bånd i et for længst glemt arkiv. Det skal ikke være sådan, at unge mennesker ikke kan finde nogen steder, hvor de kan lære at danse til de gamle melodier.

Højbystævnet www.hoejbystaevne.dk

Fra 1978 til 2018 mødtes spillemænd, dansere, lyttere, gårdsangere, gøglere og andre folkemusik-entusiaster i Højby syd for Odense den første hele weekend i september. I starten var arrangementet ikke så stort, men det blev efterhånden nødvendigt med en anden struktur, hvor "lærere" blev betalt for at undervise spillemænd og dansere, der ville lære mere inden for deres felt. Musikerne ville nu have betaling for at spille til bal og koncert. Dog har fynske musikere indvilliget i at spille gratis indtil 2017. I 2018 får fynske musikere honorar.

De sidste mange år var aktiviteterne blevet organiseret som et stævne over 3 dage med kurser, baller, koncerter på Højby Skole, i Forsamlingshuset, på Café Bakkegården og i mange år Højby Kirke. 3 fynske folkemusiklaug slog sig sammen om at organisere stævnet: Højby Folkemusiklaug, Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Folkemusiklauget Fynboerne.

På stævnet havde vi flest danske deltagere, en del tyske og et stigende antal svenskere fik ørerne op for den danske spillemandsmusik. Deltagerne var aktive dansere eller spillemænd, der kom for at blive inspireret, lære fra sig og møde nye og gamle venner.

Vi forsøgte på stævnet at fastholde den traditionelle danske spillemandsmusik repræsenteret bl.a. ved gammeldags baller i forsamlingshuset og samtidig få nye anderledes impulser fra Norden. Sammenspil på kryds og tværs af aldre og nationaliteter fandt sted ud på de små timer i gangene på Højby skole.

Vi havde mange forskellige kurser fx for de uøvede i begynderdans, begynder sammenspil, nogle år gøglerkursus for børn og unge med cirkusforestilling søndag formiddag, Cajun dans for de nysgerrige, kursus i Det Gode Bal for instruktører og spillemænd, dansekurser i Ærø dans, Svensk dans, Rørås pols, spillekurser i Læsø musik, svensk violin, norsk spilleværksted og veteranmødestedet for de gamle garvede spillemænd m/k.

Vi søgte økonomisk støtte mange steder bl. a. hos Kunstrådet, Odense Musikudvalg,Fondet til Dansk Svensk Samarbejde og DGI-Odense - uden denne støtte var det ikke muligt at gennemføre arrangementet, da det krævede et økonomisk sikkerhedsnet.

Vi annoncerede for stævnet på vores hjemmeside på Internettet, på Kultunauts elektroniske opslagstavle, i lokale aviser, i radioen, ved uddeling af PR materiale ved baller, i Munke Mose, ved udsendelse til foreninger. På alt materiale fortalte vi med glæde hvem der havde støttet stævnet.

Omkring 2-300 unge og voksne deltog som regel i stævnet som aktive dansere eller spillemænd. Alle annoncerede kurser blev gennemført ved nok tilslutning. Mange mennesker dansede til ballerne og nød koncerterne.

Det var et meget stort arbejde at styre økonomien under selve stævnet, da mange først besluttede sig i sidste øjeblik til at komme. Alt har sin tid og efter 40 gange blev det sidste stævne i 2018 en stor succes.