Ture og tur rækkefølge i turdanse på Fyn

En tur dans er en dans, hvor man til musikkens førstestykke danser en række forskellige ture til hver af musikkens gennemspilninger, mens der til resten af musikstykkerne danses de samme figurer dansen igennem.

På Læsø f.eks. har de deres helt faste tur rækkefølge, det samme har de i Thy.

Men det er nærliggende at spørge om der har været en fast fynsk tur rækkefølge…. Jeg har kigget på samtlige fynske tur danse for fire par, som står nævnt i "Om traditionel Fynsk dansemusik" - der er godt en snes stykker. Konklusionen er, at der ikke er én bestemt fynsk tur rækkefølge - bortset fra et lukket ø samfund som Ærø. Men der er dog nogle ting, der går igen.

Man kan med rimelighed kalde nedenstående for en traditionel fynsk tur rækkefølge…

1. Stor kreds
2. Bliv ved egen
3. Bliv ved egen
4. Damerne laver en figur
5. Herrerne laver samme figur
6. Damerne laver en ny figur
7. Herrerne laver samme ny figur
8. Stor kreds
9. Bliv ved egen

Kommentarer:

Stor kreds: Dette er generelt. Så ved man også hvilke par man hører sammen med.

Bliv ved egen: Normalt. Ved at tage denne tur to gange har nye dansere bedre muligheder for at komme ind i dansens opbygning, før turene går løs. På Ærø har man brugt tre gange bliv ved egen - med forskellig fatning - enhånds, tohånds, kryds.

Damerne/herrerne laver en figur: Dette er også generelt. På Fyn har det ikke været brugt som i Thy, at alle otte går sammen - til andet end stor kreds. Der er derimod enkelte eksempler på, at kun to af damerne/herrerne deltager i en figur. Kun damernes fantasi sætter i øvrigt grænser for, hvordan figuren sættes sammen. Og så er det i øvrigt praktisk for herrerne, at damerne danser turen først, så de kan se, hvad de skal gøre som det næste. I Københavns Sekstur fra Hindsholm er det dog herrerne, der starter. Eventuelt kan man ikke nøjes med to omgange figurer, men tager måske tre eller fire…

Når den store kreds kommer igen, ved alle, at nu er man ved at være færdige.

… og det er dejligt at slutte med at svinge egen for i sådan en tur dans er det jo ikke meget man får danset med sin egen partner. Men måske fortsætter musikerne med en parvis afdansning - galop, hopsa, vals, skottish eller lignende.

Tage Aabech

Fra "LIV I LAUGET" nr. 86, februar-marts 1995