Hindsholm hedder halvøen nord for Kerteminde. Området ligger i Nord-øst-fyn - og ikke på Nordfyn, som er området vest for Odense Fjord.

Når man kigger i Foreningen for Folkedansens Fremmes Musikhæftehæfte III, kan man finde følgende danse fra Hindsholm:

Tre trins hopsa
Hopgesvejs
Hugge-stok
De keines pigers polka
alle fire indsamlet i 1905 af Hans Schierbæk.

Desuden kan i Gamle danse fra Fyn og Øerne findes:
Damernes fornøjelse
Den russiske
Spejlet
Grisi brøj si’ lår
Jydevals
som stammer fra Ane Marie Kjellerups (“Hyldemor”) indsamling i o. 1933. I denne sammenhæng burde også medregnes Menuet fra “Nordfyn”.

Men dermed er egnens dansemusik ikke udtømt. I 1980’erne har jeg indsamlet hvad jeg har kunne få fat i af gamle nodebøger og danse fra egnen, og her åbner sig et mægtigt materiale. Den ældste nodebog er fra o. 1825. I slutningen af 1800-tallet findes mange nodebøger af egnens musikere - der blev bl.a. dannet en “Musikforening af 1894”, og den dag i dag spilles stadig traditionel gammeldaws dansemusik. Der er bevaret flere tusinde forskellige Hindsholm-melodier.

De ældste kendte lokale dansebeskrivelser findes i en lille håndskrevet bog fra 1863. Den indeholder følgende danse:
Slommer-polka
Københavns Sekstur
Galopingka
Fandango
Francaise (i 10 ture)
Telejder-polka
Spidsrod
Munter ud i Verden
Spansk Vals
Francaise Imperial
Rheinlænder-polka (2 var.)
Eugenia Kvadrille (5 ture)
Det russiske Cavalleri
Samba (2 var.)
Pariser-polka
Böhmer-dans
Fransk rigel
Les Lanciers (5 ture)
Ekosaise
Stener-polka
Garibaldi Tappenstreg.

I egnens nodebøger, har jeg efterhånden fundet melodier med samme titler, så dansene kan få en renæssance. Desuden ligger der materiale fra Hans Schierbæks indsamlingsrejse, som ikke er optaget i Foreningen for Folkedansens Fremmes hæfter ligesom mange af de danse som Ane Marie Kjellerup mødte heller ikke er med fordi de f.eks. allerede var beskrevet fra et andet sted i Danmark.

I sidste del af 1900-tallet har jeg spillet med de lokale musikere og snakket med dansere på egnen, og resultatet er en mægtig samling melodier og danse, som stadig kan bruges.

26. januar 2003

Tage Aabech, Odense

Litteratur: “Spillemandsmusik på Hindsholm i 200 år” (1987) 160 sider, rigt illustreret + noder
Pris: 85 kr. + forsendelse.

kan bestilles på telefon: 66 10 48 08 eller
e-mail: tage.aabech@skolekom.dk

eller se http://www.tage01.dk/