Holder almindelige laugsaftener for dansere og spillemænd m/k onsdage kl. 19.00 på Vestre Skole, Vestbygningen, opgang 3, 2. Sal, Roersvej 10 i Odense C. Nye dansere og spillefolk er meget velkomne.

Består af en flok spillefolk m/k og en gruppe dansere. Vi har dygtige instruktører og erfarne dansere, der hellere end gerne vil hjælpe nye i gang med at danse. Kom alene eller sammen med en dansepartner m/k. Alle er velkomne. Vores øveaftener starter kl. 19.00 på Vestre Skole og slutter 21.45. Vi deler året op i forskellige temaer med udgangspunkt i forskellige instruktører, der står for aftenens program.

Laver offentligt bal på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense, hvor alle er velkomne, gratis entré, den sidste onsdag i hver måned - undtagen i juni, juli, august og december

Arrangerer siden 1998 en arrangementsrække med professionelle folkemusik grupper støttet af Statens Kunstråd og Odense Kommune. Entré

I skolernes sommerferie hver mandag aften kl. 19.00 ved statuen Havhesten kan I finde os i parken Munke Mose i Odense, hvor vi som et led i Odense Kommunes sommerunderholdning spiller og danser med alle interesserede.

Arrangerer Højbystævnet sammen med Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Højby Folkemusiklaug hvert år den første hele weekend i september i Højby i Odenses sydlige del. Her mødes spillefolk og dansere i 3 dage omkring den danske, svenske, norske, finske folkemusik, især.

Formanden hedder Poul Strunk - poul.strunk@gmail.com - Vi er som laug medlem af Folkemusikhusringen og DGI. Find os også på Facebook


Kassereren og redaktøren af disse sider hedder Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com. Hvis du har spørgsmål.