Holder almindelige laugsaftener for dansere og spillemænd m/k onsdage kl. 19.00 på Vestre Skole, Vestbygningen, opgang 3, 2. Sal, Roersvej 10 i Odense C. Nye dansere og spillefolk er meget velkomne. Vi starter allerede kl. 18.30 med lidt polka/trin undervisning, så du som nybegynder kan være med, når ballet starter.

Består af en flok spillefolk m/k og en gruppe dansere. Vi har dygtige instruktører og erfarne dansere, der hellere end gerne vil hjælpe nye i gang med at danse. Kom alene eller sammen med en dansepartner m/k. Alle er velkomne. Vores øveaftener starter kl. 19.00 på Vestre Skole og slutter 21.45.

Laver offentligt bal på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense, hvor alle er velkomne, gratis entré, den sidste onsdag i hver måned - undtagen i juni, juli, august og december

Arrangerer siden 1998 en arrangementsrække med professionelle folkemusik grupper støttet af Statens Kunstråd og Odense Kommune. Entré

I skolernes sommerferie hver mandag aften kl. 19.00 ved statuen Havhesten kan I finde os i parken Munke Mose i Odense, hvor vi som et led i Odense Kommunes sommerunderholdning spiller og danser med alle interesserede.

Arrangerede Højbystævnet sammen med Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Højby Folkemusiklaug hvert år den første hele weekend i september i Højby i Odenses sydlige del. Her mødtes spillefolk og dansere i 3 dage omkring den danske, svenske, norske, finske folkemusik, især. Sidste stævne blev afholdt i 2018. Nu laver vi et årligt bal den 28. december kl. 19.30 så længe der er økonomiske midler til det.Formanden hedder Hanne Lundblad - 24 64 00 54 - hannelundblad@gmail.com - Vi er som laug medlem af Folkemusikhusringen og DGI. Find os også på Facebook


Kassereren og redaktøren af disse sider hedder Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com. Hvis du har spørgsmål.