BREAKING NEWS: Almindelige laugsaftener aflyses indtil videre. Men vi har lov til at gå til koncert. Vi skal sidde på stolerækker og have mundbind på, når vi bevæger os rundt i lokalet.

Virus er stadig aktiv, så husk hyppig håndvask, ingen håndtryk eller kram og medbring og brug mundbind og håndsprit.

Ballet den 25. november 2020 er aflyst.

Den 9. december holder vi en anderledes juleafslutning. Uden den sædvanlige gode mad. Vi sidder på stolerækker. Klokken 19 til 19.20 spiller Folkemusiklauget Fynboerne et par numre. Kl. 19.30-21 får vi et musikalsk foredrag af Mette Kathrine Jensen Stærk. Det er gratis for medlemmer, men send en mail til br_aa@hotmail.com, så vi ved hvor mange stole vi skal sætte op. Andre skal betale 50 kr. på laugets konto nr. 6810-0001096219.

Spillefolk skal kontakte Poul Strunk for mulighed for at øve i en lille gruppe på max 10 personer. Kunne du tænke dig at lære at danse eller at spille. Så er du meget velkommen i Folkemusiklauget Fynboerne! Alle nye spillefolk og dansere er velkomne. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og folkepensionister og 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og kontaktoplysninger

Lauget har normalt øveaftener på Vestre Skole i Odense, onsdage fra kl. 19.00, undtaget den sidste onsdag i måneden hvor vi har bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Kontakt formanden Poul Strunk, 41 60 99 39, poul.strunk@gmail.com, hvis du er ny danser eller spillemand og gerne vil begynde i lauget.

Bliv medlem af Folkemusiklauget Fynboerne på Facebook, hvor du kan se billeder fra lauget

Privatlivspolitik: I Folkemusiklauget Fynboerne har vi en medlemsliste, som varetages af kassereren. Her står medlemmernes navn, adresse, telefonnummer og eventuelle emailadresse. Vi udsender et mindre antal nyhedsbreve til alle medlemmer pr. email og post til de få der ikke har mail. Kasserer og webmaster er Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com

Lauget har modtaget 6.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje til produktion af en cd med danse musik. Vi takker mange gange for bevillingen. CD'en skal bruges til at gøre flere interesserede i den danske folkemusik enten som spillemand m/k eller som danser - vi vil meget gerne blive flere aktive

Datoer i 2021 hvor vi søger penge til at holde koncerter/baller: 19/3, 16/4, 12/5, 17/9 og 5/11