Vi har som forening lov til at mødes til dans, da det er at sidestille med en idrætsaktivitet. Virus er stadig aktiv, så husk hyppig håndvask. Vi forventer at alle har et coronapas samt benytter mundbind, ikke når du danser og sidder ned, men ellers, og at du bliver hjemme hvis du er syg.

Den næste laugsaften i 2022 bliver onsdag den 19 januar 2022 kl. 19.00 på Ejerslykkeskolen i Odense, der tidligere hed Kragsbjergskolen, Rødegårdsvej 164, 5230 Odense. Medbring selv kaffe og the eller hvad du vil indtage. Kontakt formanden Poul Strunk, 41 60 99 39, poul.strunk@gmail.com, hvis du er ny danser eller spillemand og gerne vil begynde i lauget. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og unge under 25 år, 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og for nye tilmeldte også kontaktoplysninger som telefonnummer, adresse og email.

Vi må desværre aflyse Onsdag den 26. januar 2022 kl. 18.30 i Frølageret i Kulturmaskinen. I stedet bliver det en almindelig laugsaften på Ejerslykkeskolem – altså kun for medlemmer og med mundbind og et gyldigt coronapas.

Aflysning: Fredag den 28. januar 2022 kl. 20 spiller Folkemusiklauget Fynboerne og Svendborg Danse- og Spillemandslaug op til dans i Bagergade 67 i Svendborg. Gratis adgang.

Fredag den 18. februar 2022 kl. 19-21.45 er der bal i Frølageret i Kulturmaskinen med Annelene Toft Christensen og Kevin Lees på violiner samt Michael Hornhaver Mortensen på guitar. Entré 100 kr., dog kun 50 kr. for unge under 25, folk med tilknytning til aftenskolen Skibhus 17:48 og Grønland.Støttet af Odense Musikudvalg og Kunststyrelsen

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen. Folkemusiklauget og Spillemandsgruppen Fattiggården fra Korsør spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Onsdag den 2. marts er der indkaldt til laugsgilde, se din mail.

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Onsdag den 13. april 2022kl. 19-21.45 er der bal i Frølageret i Kulturmaskinen med Kristian Bugge, Malene D. Beck og Kenneth Krak. De har alle tre spillet sammen med den legendariske spillemand fra Thy, Karl Skaarup, så mon ikke vi denne aften vil få nogle af de dejlige danse fra Thy. Entré 100 kr., dog kun 50 kr. for unge under 25, folk med tilknytning til aftenskolen Skibhus 17:48 og Grønland. Støttet af Odense Musikudvalg og Kunststyrelsen.

Onsdag den 20. april 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Fredag den 6. maj 2022 kl. 19-21.45 er der bal i Frølageret i Kulturmaskinen med Tove de Fries og Malene Beck, begge fra Fanø. Tove de Fries stammer fra en lang række af spillemænd fra egnen omkring Hejnsvig, men bor nu på Fanø, hvor hun lærer Fanøs børn og unge at spille violin. Malene er uddannet bassist fra Det Jyske Musikkonservatorium, men spiller mest piano som folkemusiker. Hun bor nu også på Fanø. Repertoiret er overvejende godt gennemprøvet traditionel dansk musik: valse, polkaer, sønderhoninger. Entré 100 kr., dog kun 50 kr. for unge under 25, folk med tilknytning til aftenskolen Skibhus 17:48 og Grønland. Støttet af Odense Musikudvalg og Kunststyrelsen.

Onsdag den 25. maj 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Om sommeren kan I finde os i Munke Mose og i Eventyrhaven, hvor vi spiller og danser. Alle kan være med. Nærmere tiden offentliggør vi datoerne.

Fredag den 9. september 2022 kl. 19-21.45 er der bal i Frølageret i Kulturmaskinen med Dwight Lamb, Mette Kathrine Jensen Stærk og Kristian Bugge.Dwights bedstefar Chris Jerup udvandrede fra Danmark i 1893 fra Vendsyssel til Iowa med sig havde han sin violin og en masse melodier, som han havde lært af sin far den berømte spillemand Kræn Jerup. Mange år senere lærte hans barnebarn Dwight melodierne af ham, da han flyttede ind hos datteren Mary Lamb. Siden 2008 har Mette Kathrine og Kristian spillet sammen med Dwight. Entré 100 kr., dog kun 50 kr. for unge under 25, folk med tilknytning til aftenskolen Skibhus 17:48 og Grønland. Støttet af Odense Musikudvalg og Kunststyrelsen.

Onsdag den 28. september 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Fredag den 18. november 2022 kl. 19-21.45 er der bal i Frølageret i Kulturmaskinen med IntsåRing: Ivan Damgård og Pia Nygaard. De spiller traditionel fra fx Læsø og Mandø, men også nyskreven musik. Musikken kan være sjov, smuk, underholdende, skør eller alt sammen på en gang. Entré 100 kr., dog kun 50 kr. for unge under 25, folk med tilknytning til aftenskolen Skibhus 17:48 og Grønland. Støttet af Odense Musikudvalg og Kunststyrelsen.

Onsdag den 30. november 2022 kl. 18.30 er der igen polka walk in i Frølageret i Kulturmaskinen. Alle kan komme og lære nogle grundtrin, så det er muligt at være med til at danse senere på aftenen.Folkemusiklauget spiller op til dans og alle er velkomne. Gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Bliv medlem af Folkemusiklauget Fynboerne på Facebook, hvor du kan se billeder fra lauget

Privatlivspolitik: I Folkemusiklauget Fynboerne har vi en medlemsliste, som varetages af kassereren. Her står medlemmernes navn, adresse, telefonnummer og eventuelle emailadresse. Vi udsender et mindre antal nyhedsbreve/digitale medlemsblade til alle medlemmer pr. email og post til de få der ikke har mail. Kasserer og webmaster er Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com

Lauget har modtaget 6.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje til produktion af en cd med danse musik. Vi takker mange gange for bevillingen. CD'en skal bruges til at gøre flere interesserede i den danske folkemusik enten som spillemand m/k eller som danser - vi vil meget gerne blive flere aktive

I 2022 har vi igen booket Frølageret i Kulturmaskinen til vores arrangementer. Den sidste onsdag i januar, februar, marts, 20. april, maj, september, oktober, november + fredag 18/2, onsdag 13/4, fredag 6/5, fredag 9/9 og fredag 18/11 og vi håber at kunne gennemføre uden corona restriktioner….