Kunne du tænke dig at lære at danse eller at spille. Så er du meget velkommen i Folkemusiklauget Fynboerne! Alle nye spillefolk og dansere er velkomne. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og folkepensionister og 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og kontaktoplysninger

Lauget har normalt øveaftener på Vestre Skole i Odense, onsdage fra kl. 19.00, undtaget den sidste onsdag i måneden hvor vi har bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Kontakt formanden Poul Strunk, 41 60 99 39, poul.strunk@gmail.com, hvis du er ny danser eller spillemand og gerne vil begynde i lauget.

Bliv medlem af Folkemusiklauget Fynboerne på Facebook, hvor du kan se billeder fra lauget

Privatlivspolitik: I Folkemusiklauget Fynboerne har vi en medlemsliste, som varetages af kassereren. Her står medlemmernes navn, adresse, telefonnummer og eventuelle emailadresse. Vi udsender et mindre antal nyhedsbreve til alle medlemmer pr. email og post til de få der ikke har mail. Kasserer og webmaster er Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com

Lauget har modtaget 6.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje til produktion af en cd med danse musik. Vi takker mange gange for bevillingen. CD'en skal bruges til at gøre flere interesserede i den danske folkemusik enten som spillemand m/k eller som danser - vi vil meget gerne blive flere aktive

Sæsonen startede den 2. september 2020 på Vestre Skole. Virus er stadig aktiv, så husk hyppig håndvask, ingen håndtryk eller kram og medbring og brug håndsprit. Vi danser med de samme partnere, ingen bytte og hold afstand mellem parrene

Fredag den 23. oktober 2020 kl. 19.00 spiller Gangspil koncert/op til dans i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Indbetal entréprisen på laugets konto 6810 0001096219 med oplysning om dit navn, så vi undgår kontanter.Gruppen består af Kristian Bugge, Sonnich Lydom og Malene D. Beck. De er garanter for en underholdende og varieret rejse gennem den danske folkemusik. Disse livlige musikere byder på gamle dansemelodier fra hvert hjørne af landet. Vi besøger egne som øerne Læsø og Fanø, samt Thy og København. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse, fejende reels og glade hopsaer samt de smukke Sønderhoningmelodier fra Fanøs berømte musiktradition. En uforglemmelig musikalsk rejse krydret med humor og historier fra deres mange år på landevejen. Med udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionelle danske musik, tilegnet i samspillet med de gamle traditionsbærere, eller fundet i gamle nodebøger, tager musikken jer med et nyt sted hen. Arrangementet er en del af: Musik fra alle egne af Danmark til og fra alle generationer og støttet af Odense Kommune - Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for Musik. Entré 100 kr. Dog kun 50 kr. for elever og lærere fra Skibhus 17:48, for folk med tilknytning til Grønland, til unge under 25 og for medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne.

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00 Bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. Alle også begyndere er meget velkomne. Kom og få en dejlig aften. Gratis entré.

Fredag den 6. november 2020 kl. 19.00 spiller Tove de Fries og Malede D. Beck op til dans i i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Indbetal entréprisen på laugets konto 6810 0001096219 med oplysning om dit navn, så vi undgår kontanter. Tove de Fries og Malene D. Beck er begge opvokset med folkemusikken som en del af deres dagligdag. Arrangementet er en del af: Musik fra alle egne af Danmark til og fra alle generationer og støttet af Odense Kommune - Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for Musik. Entré 100 kr. Dog kun 50 kr. for elever og lærere fra Skibhus 17:48, for folk med tilknytning til Grønland, til unge under 25 og for medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne. Tove har gennemgået folkemusikuddannelsen på Det fynske Musikkonservatorium, hvor hun har fået undervisning af bl.a. Peter Uhrbrand, Hans Jørgen Christensen og Peter Gorm Sørensen. Malene er uddannet bassist fra Det Jyske Musikkonservatorium, rytmisk linie. Det er dog som pianist hun mest dyrker den traditionelle folkemusik. Tove og Malene har mødt hinanden sporadisk gennem mange år, men den daglige kontakt på konservatoriet i Odense, affødte mange lange samtaler og sessions, og gjorde et samarbejde uundgåeligt. Repertoiret er overvejende godt gennemprøvet traditionel dansk musik; valse, polkaer, mazurkaer, sønderhoninger o.s.v. Dét der gør denne duo lidt anderledes, er nok den tætte sammenhæng mellem spillemåden og de folk og kulturer melodierne er hentet fra. Tove og Malene spiller over det ganske land, og kan ofte træffes i Sønderho hvor de nyder det rige kulturliv.

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00 spiller Kristine Heebøll og Jesper Vinther op til dans i i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Indbetal entréprisen på laugets konto 6810 0001096219 med oplysning om dit navn, så vi undgår kontanter.Glæd jer til en herlig blanding af nykomponeret dansemusik og traditionel dansemusik fra bl.a. Thy, Læsø og Vestjylland. De har sammen udviklet og forfinet deres dansespil, i denne duo, siden 2001. De er begge uddannede fra konservatoriets folkemusiklinje og har desuden, fødderne solidt plantet i den danske folkemusiktradition, med et brændende hjerte og respekt for traditionen og stor glæde og lyst til videreudvikling. Der er garanti for kræs til øret og brændstof til benene. Arrangementet er en del af: Musik fra alle egne af Danmark til og fra alle generationer og støttet af Odense Kommune - Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for Musik. Entré 100 kr. Dog kun 50 kr. for elever og lærere fra Skibhus 17:48, for folk med tilknytning til Grønland, til unge under 25 og for medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne.

Lørdag den 21. november i Kølstrup kommer der Thymusik og dans med Kristian Bugge, Malene D. Beck og Kenneth Krak. Først til mølle princip ved tilmelding til andkaer56@gmail.com

Onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00 Bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. Alle også begyndere er meget velkomne. Kom og få en dejlig aften. Gratis entré.

Datoer i 2021 hvor vi søger penge til at holde baller: 19/3, 16/4, 12/5, 17/9 og 5/11