DANS TIL SPILLEMANDSMUSIK. Kunne du tænke dig at lære at danse eller at spille. Så er du meget velkommen i Folkemusiklauget Fynboerne! Alle nye spillefolk og dansere er velkomne. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og folkepensionister og 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og kontaktoplysninger

Lauget har øveaftener på Vestre Skole i Odense, onsdage fra kl. 19.00, undtaget den sidste onsdag i måneden hvor vi har bal på Kulturmaskinen. Kontakt formanden Hanne Lundblad 24 64 00 54, hannelundblad@gmail.com eller Poul Strunk, 41 60 99 39, poul.strunk@gmail.com, hvis du er ny danser eller spillemand og gerne vil begynde i lauget.

Bliv medlem af Folkemusiklauget Fynboerne på Facebook, hvor du kan se billeder fra lauget

Privatlivspolitik: I Folkemusiklauget Fynboerne har vi en medlemsliste, som varetages af kassereren. Her står medlemmernes navn, adresse, telefonnummer og eventuelle emailadresse. Vi udgiver et mindre antal medlemsblade om året, hvor den gældende liste bliver trykt. Medlemsbladet Liv i Lauget bliver uddelt til alle medlemmer. Vi har valgt denne løsning, så medlemmerne har mulighed for at kontakte hinanden. Kasserer og webmaster er Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com

Hver sommer spiller og danser vi hver mandag i parken Munke Mose i Odense - fra den 24. juni til og med den 5. august 2019 fra kl. 19-21. Tag en madpakke med, så mødes vi kl. 18 og spiser sammen

Den 28. juli kl. 16-18 er der spil og dans på Tobaksgården i Assens.

Den 30. juli kl. 19-21 er der hyggeligt samvær med kulturelt indslag med bl. a. Folkemusiklauget Fynboerne i Carl Nielsens Barndomshjem. kontakt Poul Strunk for nærmere information.

Den 3. august er der Musik i Hestehaven kl. 12-24.Kom og vær med til dans og spil. Adressen er Hestehavevej 25 i Årslev - gratis entré - se Folk(e)fest i Hestehaven på facebook eller kontakt Poul Strunk for nærmere information.

Torsdag den 15. august 2019 kl. 18-21 står Fynboerne bor spil og dans i Eventyrhaven som et led i Sommerdans i Odense. Kom og vær med.

Søndag den 18. august 2019 kl. 16-17 deltager vi i H.C. Andersen Festivalen ved Café Siesta i Eventyrhaven. Alle dansere og spillefolk er meget velkomne.

Torsdag den 29. august 2019 kl. 18-21 står Fynboerne bor spil og dans i Eventyrhaven som et led i Sommerdans i Odense. Kom og vær med.

Den 31. august 2019 deltager vi i Rasmus Storm Festivalen på Stormgården i Haastrup - kontakt Poul Strunk for nærmere information

Fredag den 20. september 2019 kl. 19.30 spiller Ulf Fleischer og Christian Søgaard Trio op til dans i Kulturmaskinen, Farvergården 7 i Odense. Ballet er støttet af Odense Musikudvalg, Statens Kunstfond og Den Grønlandske Fond. Entré 100 kr. 50 kr. for medlemmer af lauget, unge under 25 år, elever og lærere på Skibhus 17:48 og personer med tilknytning til Grønland, da vi samarbejder med Fællesforeningen Inuit.

Onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00 Bal i Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense. Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. OBS :Walk-in polka fra kl. 18.30: Begyndere er meget velkomne. Kom og lær grundtrinene. Fri entré.

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 19.30 spiller Læsø Gruppen fra Aarhus op til dans i i Kulturmaskinen, Farvergården 7 i Odense. Gruppen består af Lene Riis, Ole Nurdug Jensen, Houle Bækdahl og Stefan Groot. Ballet er støttet af Odense Musikudvalg, Statens Kunstfond og Den Grønlandske Fond. Entré 100 kr. 50 kr. for medlemmer af lauget, unge under 25 år,elever og lærere på Skibhus 17:48 og personer med tilknytning til Grønland, da vi samarbejder med Fællesforeningen Inuit.

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.00 Bal i Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense. Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. OBS :Walk-in polka fra kl. 18.30: Begyndere er meget velkomne. Kom og lær grundtrinene. Fri entré.

Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00 Bal i Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense. Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. OBS :Walk-in polka fra kl. 18.30: Begyndere er meget velkomne. Kom og lær grundtrinene. Fri entré.